BEGRAVELSE

Den siste verdige avskjeden er både heder og farvel til den som har gått bort.

Sorgprosessen er forskjellig for oss alle. Ofte ser at det å ta del i planleggingen av begravelsen er til hjelp for mange. Vi gjør alt det praktiske, men sammen med dere tar vi stilling til blant annet dødsannonsen, blomster og musikk som dere ønsker. Her finner dere noe informasjon om produkter og valg. Vil du heller se på alternativer i samtalen så gjøres det også veldig ofte.

Seremonitype

Seremoniform Den som er ansvarlig for gravferden kan selv velge hvilken seremoniform som er riktig i forhold til avdøde, de pårørendes ønsker og trosretning. Vi bistår i alle former for seremoni og kan nevne noen av de vanligste her:

Kirkelig seremoni Seremoni iht. Den Norske kirkes liturgi, hvor prest er taler og salmer er en del av seremoniens innhold.

Livssynsåpen eller personlig seremoni Her står man fritt til å velge innholdet i seremonien uavhengig av tro og livssyn. Seremonien kan være helt personlig og inneholde mange forskjellige elementer. Slike seremonier kan eksempelvis holdes i kapell, kulturhus, forsamlingshus, ute i friluft eller i hjemmet.

Humanistisk seremoni Seremoni med humanistisk verdigrunnlag. Vakre rammer, med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Egen gravferdstaler fra Human Etisk Forbund. Humanistisk gravferd kan eksempelvis holdes i kapell, kulturhus, forsamlingshus, ute i friluft eller i hjemmet.

Annen seremoni Det finnes mange trosretninger, og vi er behjelpelige med å legge til rette slik at avskjeden blir i tråd med den trosretning som er riktig i hvert dødsfall.

Ingen seremoni Av og til kan det være ønskelig og ikke ha seremoni, eller at man ønsker å ha en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller askespredningen.

Begravelse eller kremasjon

Ordet begravelse brukes der hvor det er valgt at kisten skal ned i jorden. Ordet Bisettelse brukes der hvor man har valgt kremasjon (brenning) av kisten. og deretter innen (6mnd) har en urnenedsettelse i grav eller en askespredning.

Vi avtaler en tid for samtale enten hos på kontoret eller hjemme hos dere hvor vi sammen planlegger gravferden slik at den blir i tråd med deres ønsker.