VED DØDSFALL

Det kan være vanskelig å miste noen en er glad i.

Vi er her for å hjelpe dere. Med god kompetanse og lang erfaring hjelper vi dere med å skape en verdig avskjed i tråd med hver enkelt families helt individuelle behov. Vi tar ansvar for å ivareta alt som er knyttet til dødsfallet og gravferden slik at dere føler trygghet.

Akutt hjelp ved dødsfall

For akutt hjelp kan du ringe oss på 35 54 91 00 hele døgnet.

Kontakt lege:

Avdøde må synes av en lege og legeerklæring om dødsfallet fylles ut. Dette kan tidligst skje 2 timer etter at døden har inntruffet. Avdøde kan ikke hentes før dødsattesten foreligger.

Henting av avdøde

I hjemmet:

Vi henter avdøde etter avtale med dere. Noen familier ønsker litt tid før avdøde blir hentet, mens andre vil at vi skal hente umiddelbart.

På sykehjem, institusjon eller sykehus:

Legen blir kontaktet av de ansatte og vi avtaler med dem om når det passer at vi kommer for å hente.

Syning

Vi legger til rette for syning dersom dere ønsker det og forholdene tillater det. Syning kan skje i vårt syningsrom på byrået eller i kapellet.

Samtale

Vi avtaler en tid for samtale enten hos på kontoret eller hjemme hos dere hvor vi sammen planlegger gravferden slik at den blir i tråd med deres ønsker.

Ansvarlig for gravferden

Dersom det ikke finnes egen erklæring fra avdøde om hvem som skal sørge for gravferden, kan avdødes nærmeste pårørende over 18 år sørge for gravferden.

Rekkefølgen er:

Ektefelle eller samboer
Barn
Foreldre
Barnebarn
Besteforeldre
Søsken
Søskens barn
Foreldres søsken.

For detaljert informasjon se gravferdsloven på lovdatas nettside.

Gravferdsstøtte

Fra NAV

Nav har to støtteordninger som trer i kraft dersom vilkårene er tilstede. Vi ser alltid etter om slike vilkår er tilstede og hjelper dere med å sende inn søknaden.

Båretransport:

Dersom avdødes legeme blir transportert over 20 km, så vil man kunne få dekket nødvendige transportkostnader utover en fast egenandel.

Behovsprøvd gravferdsstønad:

Dersom vilkårene er tilstede gis det i 2023 opptil 26 999 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden avkortes mot netto formue, forsikringsstøtte osv.

Støtte fra forsikring eller forening

Det hender avdøde har forsikringer eller medlemskap i organisasjoner som gir en støtte i forbindelse med gravferden.