ETTERPÅ

Mange oppgaver kan vente til etter seremonien har vært. Innsending av skjemaer til tingretten for å få utstedt skifteattest / uskifteattest, sletting av digitale spor eller utforming av takkeannonse eller takkekort er noe man ofte tar tak i etterpå. Sorgen oppleves veldig forskjellig, og noen trenger tid og hjelp, mens andre finner trøst i praktiske gjøremål.

quotes_ny2

Sorg er som en trekant

som dreier rundt i hjertet med spisser som risper.

Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt

og det bare er en kule igjen,

som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid,

men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er

beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har

og hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet,

når du vet at du aldri

ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over

at du en gang kanskje måtte gi slipp på det,

da er trekantens spisser avslitt

og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

–       Kinesisk visdomsord

Arv og skifte

De pårørende tar kontakt med retten der hvor avdøde hadde bosted og må fylle ut det skjemaet som er riktig i hvert enkelt skifte. Skjemaet må fylles ut innen 60 dager etter dødsfallet. Først etter å ha mottatt dette skjemaet vil retten kunne utstede en skifte eller uskifteattest som er nødvendig for å få disponeringsmulighet over boet.

Skifte papirer finner du her:

Domsstol.no

Digitale spor

Det kan være utfordrende å få slettet profiler og informasjon som ligger ute på internett etter at noen har gått bort. Det finnes noen som kan mye om dette og som kan bistå i prosessen, se for eksempel slettmeg.no

Takk og hilsen

Ofte så takker taleren i seremonien for oppmøte og hilsener som pårørende har mottatt. Noen ønsker å sette inn en egen takkeannonse i avisen i tillegg til dette, eventuelt lage egne takkekort. Om du ønsker dette så ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Sorg

Sorgen etter den du har mistet er ofte tung og energikrevende. Den kan verken stanses, fremskyndes eller fjernes. Hver enkelt må ta den tiden en trenger. Erfaring viser at de aller fleste vil kunne ha nytte av å snakke med noen om det som har skjedd. Dersom du ønsker å snakke med noen andre i tillegg til familie og venner så finnes det flere foreninger og sorggrupper som kan tilby støtte og samtalehjelp. Ring gjerne oss i byrået også, vi hjelper deg på veien videre.

Lokalt i Grenland:

Det finnes gratis og lokale samtalegrupper for hele distriktet Porsgrunn, Skien og Bamble.

Samtalegrupper for mennesker i sorg etter dødsfall eller samlivsbrudd:

For informasjon og/eller påmelding: Livssynsnøytralt

Porsgrunn: Diakon Margrèt Olôf Magnusdottir m: 908 13 739

Skien: Diakoniarbeider Siri Seltveit Danielsen m: 45 20 50 49

Bamble: Diakon Reidun Hvale m: 905 10 396

Møtestedet – Ung om sorg

Livssynsåpent gratis tilbud til ungdommer og unge voksne 13 -25 år som er pårørende til noen som er alvorlig syke eller har mistet en av sine nærmeste.

For informasjon kontakt diakoniarbeider Siri Seltveit Danielsen m: 45 20 50 49

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord www.leve.no

Kirkens SOS www.kirkens-sos.no

Landsforeningen uventet barnedød www.lub.no

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” www.etbarnforlite.no

NKS Veiledningssenter for pårørende etter overdose : Veiledningssenter

Minnebok

Minneboken er et fint minne og kan være godt å ha når seremonien er forbi. Den inneholder dødsannonsen, sangprogrammet, bilder fra blomster og sløyfer, samt eventuelt andre elementer fra seremonien.